skip to Main Content
Menu

Prof_Markus_Nyikos

 

 

Prof.
Markus Nyikos

 

 

Wiolonczelista Markus Nyikos urodził się w 1948 roku w Bazylei i studiował pod kierunkiem takich pedagogów jak: Paul Szabo, Stanislav Apolin, Zara Nelsova i Pierre Fournier. W 1976 roku otrzymał nagrodę Swiss Soloists Prize, a w 1977 został laureatem konkursu Gaspar Cassado Competition we Florencji.

W latach 1972-1979 Markus Nyikos był asystentem prof. Stanislava Apollina w Akademii Muzycznej w Lucernie i jednocześnie pierwszym wiolonczelistą Lucerne Festival Strings Od 1979 pracował na stanowisku profesora w Artystycznej Szkole Średniej w Berlinie. Jako członek Berliner Philharmonisches Klavierquartett i pierwszy wiolonczelista Berlin Philharmonic Virtuosi, Nyikos często uczestniczy w koncertach Berlińskiej Orkiestry Filharmonicznej oraz w różnych grupach muzyki kameralnej, łącznie ze sławną „Twelve Cellists”.

Koncertował z tak znamienitymi solistami jak: James Galway, Aurele Nicolet, Saschko Gawriloff, Elena Baschkirova, Konstanty Kulka i Pavel Gililov. Występował w Ameryce, Azji, Australii oraz wielu krajach europejskich, a także pracował jako profesor wizytujący w Japonii i Chinach. Przez ponad 40 lat Markus Nyikos koncertuje wraz z czeskim pianistą Jaroslavem Smykalem. W jego dorobku artystycznym jest dwanaście płyt z muzyką wiolonczelową jak i kameralną. Koncertował w Japonii, Chinach, na Tajwanie, w Indiach, w Południowej Korei, w Wietnamie, w Australii w Nowej Zelandii a także a Ameryce Środkowej, w USA, Kanadzie i prawie wszystkich europejskich centrach kultury. Często występuje w niemieckim radiu i telewizji.

Klasa mistrzowska Prof. Markusa Nyikosa w Berlińskiej Hochschule der Kunste cieszy się znakomitą opinią i skupia studentów z wielu kontynentów. Jest gościem wielu uczelni w Europie i Azji prowadząc kursy interpretacji.

Urszula_Marciniec

 

Prof.
Urszula
Marciniec-Mazur

 

 

Ukończyła studia w klasie wiolonczeli docenta Zdzisława Butora w Akademii Muzycznej im. Karola  Lipińskiego we Wrocławiu w 1989 roku. W czasie studiów czynnie uczestniczyła w mistrzowskich kursach interpretacji i warsztatach doskonaląc swoje umiejętności pod okiem znakomitych wiolonczelistów m.in. Siegfrieda Palma, Ivana Monigettiego, Andrzeja Orkisza, Romana Sucheckiego, Mariny Czajkowskiej i Bogumiły Reszke. W roku 1987, będąc jeszcze studentką, rozpoczęła pracę w Państwowym Liceum Muzycznym im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu na stanowisku nauczyciela gry na wiolonczeli, gdzie pracowała do 1996 roku. Po ukończeniu studiów w roku 1989, została zatrudniona na stanowisku asystenta w klasie wiolonczeli w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu a po przeprowadzeniu przewodu kwalifikacyjnego I stopnia w roku 1994 na stanowisku adiunkta z kwalifikacjami I stopnia. W roku 2001 przeprowadziła przewód kwalifikacyjny  II stopnia  a w grudniu 2014 roku otrzymała tytuł profesora sztuk muzycznych.

Równocześnie z działalnością dydaktyczną prof. Urszula Marciniec-Mazur prowadzi działalność koncertową. Głównym nurtem aktywności artystycznej jest kameralistyka. W latach 1987-2001 jako muzyk orkiestrowy współpracowała z: Wrocławską Orkiestrą Kameralną Leopoldinum, Orkiestrą Filharmonii Opolskiej, Wrocławską Orkiestrą Kameralną Wratislavia, Menuhin Festival Orchestra, z którymi brała udział w nagraniach, festiwalach i tournée koncertowych w wielu krajach. Jako muzyk solista Orkiestry Leopoldinum współpracowała ze znakomitymi artystami takimi jak Yehudi Menuhin, Jerzy Maksymiuk, Ewa Podleś, Konstanty Andrzej Kulka, Vadim Brodski, Jan Stanieda, Krzysztof Jabłoński.

Urszula Marciniec-Mazur jest jurorem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów i przesłuchań, ponadto prowadzi  kursy mistrzowskie i warsztaty metodyczne  w zakresie gry na wiolonczeli i kameralistyki zarówno w kraju  jak i za granicą. W 2011 roku została uhonorowana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi a w roku 2013 otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 

 

Prof. Rimantas Armonas

Prof.
Rimantas Armonas

 

 

Ukończył Litewską Akademię Muzyki i Reatru w 1975 roku, pod przewodnictwem Prof. S. Sondeckien. Dalsze studia podjął w moskiewskim Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w klasie prof. V. Feigin. W roku 1980 wygrał pierwszą nagrodę w „Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym” w Mińsku. Od 1978 roku Rimantas Armonas uczy w Litwewskiej Akademii Muzyki i Teatru w Wilnie. Profesorem został w roku 2003. W latach 1986-88 wykładał w Narodowym Instytucie Muzyki w Algierii (L’Institut National de Musique d’Algérie). Od roku 2000 jest przewodniczącym Działu Smyczków na wydziale Kaunas Litwińskiej Akademii Muzycznej.
Występował w Niemczech, Holandii, Finlandii, Japonii, Hiszpanii, Francji, Austrii, na Węgrzech, w Singapurze, Szwecji, Algierii i w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. Brał udział w prestiżowych konkursach muzyki klasycznej i współczesnej na Litwie i za granicą oraz w Trzecim Międzynarodowym Kongresie Wiolonczelowym w Kobe (Japonia). Grał z Białoruską i Litwińską Orkiestrą Narodową, Białoruską Orkiestrą Radiową i Telewizyjną, Orkiestrą Klaipeda oraz orkiestrami kameralnymi: Litwińską, Kaunas oraz Św. Krzysztofa, pod batutami S. Sondeckis, M. Dvarionaite, D. Katkus, J. Domarkas, M. Pitrenas (Litwa); P. Berman (Hiszpania); O. Grangean (Francja); N. Engelbrecht and E. Leonov (Białoruś); B. Raisky (Rosja).
Jest członkiem „Armonas Trio”, „Armonas-Uss Duo” oraz kwartetu wiolonczelowego „Cellerando”. Rimantas Armonas prowadził szkoły mistrzowskie oraz seminaria interpretacyjne w Finlandii (1991-92), na Białorusi (1994, 2003, 2004), Łotwie (1996, Academia Baltica’97), Holandii (2001), Niemczech (2003, 2006), Szwecji (2004, 2006). Był członkiem jury międzynarodowych konkursów. W swym repertuarze, prócz klasyki, ma dzieła współczesnych kompozytorów z wielu krajów, a spośród nich wiele było jego litewskimi prawykonaniami. Jest aktywnym wykonawcą nowej muzyki litewskiej, przygotował ponad 20 światowych premier współczesnych kompozytorów litewskich. Nagrywał często dla litewskich i zagranicznych rozgłośni radiowych oraz nagrywał płyty w wielu krajach.

Od 2018 roku prof. Rimantas Armonas jest kierownikiem  Katedry  Muzyki  Kameralnej  w  Litewskiej Akademii Muzyki  i Teatru. W  bieżącym  roku  otrzymał  prestiżową  Nagrodę  Kultury i Sztuki Rządu Republiki Litewskiej.

Prof.
Zdzisław Łapiński

 

Urodzony w Krakowie w 1956 roku rozpoczął naukę gry na wiolonczeli w wieku lat 7, kończąc z wyróżnieniem Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną (obecnie Akademię Muzyczną) w Krakowie, a następnie kontynuując studia w Yale University. W 2012 ukończył studia podyplomowe MBA Zarządzanie Szkoła Wyższą na Uniwerystecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Był laureatem szeregu konkursów wiolonczelowych i kameralnych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych – w Evian, Florencji, Poznaniu, Łodzi.

Jako solista i kameralista koncertował m.in. we Francji, Niemczech, Włoszech, Szwajcarii, Jugosławii, USA, Brazylii, Japonii, Libanie, Wietnamie i na Malcie. W latach 1979 – 1981 był I wiolonczelistą orkiestry kameralnej „Capella Cracoviensis”. W latach 1981 – 1989 był koncertmistrzem Orkiestry PRiTV w Krakowie. W latach 1989 – 2012 był koncertmistrzem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. W 1992 roku założył Zespół Wiolonczel „CANTABILE”, którego jest kierownikiem artystycznym. Od 1997 roku jest także kierownikiem artystycznym Zespołu Kameralnego „Primo Allegro”.

Od 1981 roku jest związany z Akademią Muzyczną w Krakowie, pełniąc obecnie funkcję Kierownika Katedry Wiolonczeli i Kontrabasu. Prowadzi kursy mistrzowskie w kraju i zagranicą a także zasiada w jury krajowych i międzynarodowych konkursów wiolonczelowych i kameralnych. Jest Profesorem Wizytującym w Central Conservatory of Music w Pekinie. W latach 2008-2012 pelnił funkcję Prorektora ds Współpracy Międzynarodowej a w latach 2012-2016 był Rektorem Akademii Muzycznej w Krakowie.

W latach 2012-2016 był Wiceprezydentem ABAM – the Association of Baltic Academies of Music. Od 2016 roku jest członkiem Rady AEC – Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musiques et Musikhochschulen,

 

Dr hab. Prof UMFC
Adam Klocek

Wiolonczelista i dyrygent, laureat nagrody Grammy 2014, określony przez Krzysztofa Pendereckiego jako „jeden z najbardziej obiecujących dyrygentów młodszej generacji”. W roku 2004 artysta wygrał konkurs na stanowisko dyrygenta-asystenta Maestro Jana Lathama-Koeniga, dyrektora artystycznego Filharmonii Wrocławskiej i festiwalu „Vratislavia Cantans”. Od 2006 r. pełni funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Kaliskiej a od roku 2011  dyrektora artystycznego orkiestry Młoda Polska Filharmonia. W roku 2012 został także dyrektorem artystycznym Filharmonii im. B. Hubermana w Częstochowie, a od września bieżącego roku jest jej dyrektorem naczelnym. Występ artysty na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym „Ermitage” w Petersburgu, podczas którego wykonywał on wraz z Państwową Orkiestrą Ermitażu swój Koncert wiolonczelowy, został określony przez czołowy ogólnorosyjski dziennik „Niezawisimaja Gazeta” jako „dar niebios”.

Adam Klocek studiował w Musikhochschule w Kolonii oraz Hochschule fur Musik Hanns Eissler w klasach: Marii Kliegel oraz Borysa Pergamenschikowa. Jest laureatem I nagrody Konkursu im. D. Danczowskiego w Poznaniu w roku 1992. Dalsze sukcesy to laury międzynarodowych konkursów wiolonczelowych m.in. w Kolonii, Monachium i Nowym Jorku oraz nagrody i stypendia (C.M. von Webera, Interlochen Center for Arts, Europejskiej Unii Radiowo-Telewizyjnej EBU) zaowocowały występami w liczących się ośrodkach muzycznych. Plany koncertowe artysty objęły m.in. zaproszenie do udziału w pierwszym wykonaniu pod batutą kompozytora Concerto grosso K. Pendereckiego, reprezentację Polski podczas festiwalu Europalia, inaugurację VIII Forum Lutosławskiego w Filharmonii Narodowej, tournée koncertowe w USA i Dalekim Wschodzie. Za premierowe nagranie ‘Concerto Grosso’ z orkiestrą Filharmonii Narodowej pod batutą A. Wita artysta otrzymał nagrodę ‘Fryderyk 2002’. W styczniu 2003 wystąpił na galowym koncercie inaugurującym ‘Rok Krzysztofa Pendereckiego’ w Filharmonii Narodowej. We wrześniu 2004 dokonał wraz z Sinfonia Varsovia prawykonania napisanego dla niego  Koncertu wiolonczelowego Krzesimira Dębskiego. Wraz z Leszkiem Możdżerem występował w duecie, określonym przez BBC jako „sensational”, którego płyta została bestsellerem roku 2005, a obaj artyści jako jedyni reprezentanci świata muzyki klasycznej wystąpili podczas galowego koncertu urodzinowego TVP Kultura. Był związany kontraktem fonograficznym z firmą Universal Music. W latach 1999-2016 grał na instrumencie Antonio Stadivariego z roku 1717. Obecnie gra na instrumencie Giovanni Battista Rogeri z roku 1690. Występował z takimi artystami jak Shlomo Mintz, Heinrich Schiff, Joshua Bell, Vadim Repin, Misha Maisky, Valery Afanassiev, Krzysztof Penderecki, Dame Evelyn Glennie, Randy Brecker, Boris Pergamenschikow, Jerzy Maksymiuk, Antoni Wit, Sophia Gubaidulina, Freddy Kempf, Sayaka Shoji, Wanda Wiłkomirska, Jadwiga Rappe, Leticia Moreno. Płyta „Preisner’s Voices” (SONY Music) z udziałem artysty otrzymała status potrójnej platynowej płyty. We wrześniu i październiku 2013 miały miejsce dwie nowe premiery muzyki Z. Preisnera z udziałem Adama Klocka jako dyrygenta i solisty: „Four Colours of Łódź” oraz „Diaries of Hope” (Barbican Hall w Londynie z udziałem Britten Sinfonietta oraz Lisy Gerrard). Jako dyrygent i wiolonczelista Adam Klocek brał udział w galowym koncercie inauguracyjnym ICE w Krakowie. Wydany jesienią roku 2012 album „Night in Calisia” otrzymał Grammy Award 2014, uzyskując również status podwójnej platynowej płyty.

Adam Klocek jest dyrektorem artystycznym międzynarodowych festiwali muzycznych: „Multimedia Amber Road Festival”, Międzynarodowego Festiwalu Wiolinistycznego im. B. Hubermana oraz „Wszystkie Strony Świata” w Puławach. Jest także dyrektorem artystycznym i jurorem Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Reszków w Częstochowie. Jest wykładowcą Akademii Muzycznej w Krakowie w stopniu doktora habilitowanego. Jako kompozytor jest autorem muzyki kameralnej, symfonicznej, filmowej.

W roku 2008 Adam Klocek został uhonorowany członkostwem honorowym Związku Kompozytorów Rosyjskich. W październiku 2013 roku otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. W sierpniu 2014 Minister Kultury odznaczył artystę Srebrnym Medalem „Gloria Artis”.

Dr Tomasz Lisiecki

Dr hab.
Tomasz Lisiecki

 

 

Tomasz Lisiecki należy do grona wiolonczelistów, którzy z powodzeniem łączą praktykę wykonawczą w zakresie repertuaru muzyki romantycznej, współczesnej oraz muzyki dawnej. Koncertuje z licznymi zespołami i orkiestrami, jako solista – z towarzyszeniem Filharmonii Poznańskiej, Orkiestrą Opery Poznańskiej, Filharmonii Zielonogórskiej, Orkiestrą Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz Capellą Viridimontana.
W 1999 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. Stanisława Pokorskiego. Po ukończeniu studiów kontynuował naukę w klasie prof. Kazimierza Michalika w Warszawie. Jednocześnie rozpoczął pracę na Akademii Muzycznej pełniąc obowiązki asystenta. W 2003 roku podjął studia w klasie wiolonczeli barokowej Markusa Möllenbecka i Phoebe Carrai na Universität der Künste w Berlinie, które ukończył z oceną bardzo dobrą w 2005 roku. W ramach studiów nad repertuarem i wykonawstwem muzyki dawnej doskonalił swoje umiejętności podczas kursów mistrzowskich Bach–Händel Akademie w Karlsruhe u Phoebe Carrai oraz u Jaap Ter Lindena.
Tomasz Lisiecki równolegle do pracy artystycznej i koncertowej prowadzi także szeroką działalność pedagogiczną. Jego uczniowie są laureatami międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów wiolonczelowych. Często zapraszany jest do udziału w pracach jury ogólnopolskich konkursów wiolonczelowych i kameralnych. W 2006 i 2010 roku został wyróżniony za pracę pedagogiczną Nagrodą Prezydenta Miasta Poznania.
Od dziewięciu lat wraz z pianistą Pawłem Mazurem organizuje Mistrzowskie Kursy Wiolonczelowe oraz Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej im. Philippa i Xavera Scharwenki w Szamotułach. Od 2007 roku Tomasz Lisiecki jest prezesem Fundacji Pro Cello wspierającej młodych wiolonczelistów.

Powiększ tekst Zmień kontrast
Back To Top